Over ODAzorg

ODAzorg biedt een breed palet aan wijkverpleging in Noordoost-Brabant. Naast algemene zorg zijn we gespecialiseerd op het gebied van dementie. Dementie heeft grote gevolgen voor het dagelijkse leven. We streven ernaar dat u zo lang als mogelijk mee kunt blijven doen in een leefomgeving waar u zich prettig voelt. Om dit mogelijk te maken, beschikken we over een woonzorgcomplex in Schijndel, waar we zorg in nabijheid bieden.

Wij denken vooral in mogelijkheden die bij uw leefstijl passen. Hiermee bedoelen we dat we u als mens en persoon zien, en u helpen zo goed als mogelijk om te (leren) gaan met veranderende situaties. Vanuit onze kijk op goede zorg doen we u een aantal beloftes:

U krijgt zo veel als mogelijk met dezelfde hulpverleners te maken

We spreken een heldere taal, zodat u ons goed begrijpt

We hebben aandacht voor u en uw omgeving

We denken met u mee, maar u bepaalt

U kunt rekenen op deskundige hulp

Wij gaan uit van wat kan, denken in mogelijkheden 

Visie

ODAzorg staat voor “ouderen de aandacht”. Wij plaatsen de mens in het midden, en organiseren de zorg rondom (kwetsbare) ouderen met (psychogeriatrische) problemen. We doen dit op een manier die bijdraagt aan het vervullen van een voor de oudere en zijn/haar naasten zinvolle invulling van het leven. We zien cliënten als evenwaardige gesprekspartners: de cliënt als deskundige op het gebied van hoe deze wil leven, onze medewerker als deskundige op hoe dit ondersteund kan worden.

Meer..

Positieve gezondheid is waar we voor staan. Hiermee bedoelen we dat we de persoon zien en hem of haar helpen zo goed mogelijk om te gaan met veranderende situaties. Uiteraard streven we ernaar om de symptomen die het gevolg zijn van een ziekte zoveel mogelijk te beperken, maar we vertrekken vanuit het idee dat het vooral gaat om het aanpassen aan de veranderende situatie met zoveel mogelijk behoud van eigen regie. Wij doen dat door proactief aan de slag te gaan met mensen die door hun aandoening het overzicht (dreigen) kwijt te raken. Vooruitdenken en plannen waar het kan, ontzorgen waar het moet. Altijd in overleg en passend bij de levensstijl van de oudere en zijn/haar omgeving, gaan we samen op zoek naar hoe we waarde kunnen behouden en toe kunnen voegen aan het leven.

Minder..

Missie

We zien ouderen als volwaardige burgers, als mensen die mee willen doen. We willen hen dan ook het gevoel geven dat ze er toe doen. Daar gaat het ons om. Zo dragen we bij aan een menswaardig bestaan en aan een samenleving waarin iedereen meetelt.

Strategie

ODAZorg wil er aan bijdragen dat kwetsbare ouderen zo lang mogelijk mee blijven doen in de samenleving. We doen dit door het aanbieden van (thuis-) zorg en het helpen bij het inrichten van leefomgevingen die dit mogelijk maken. Hierbij nemen we het verhaal en de levenswandel van de cliënt als uitgangspunt voor de zorgverlening.

Zorg/begeleiding thuis

Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens anders, ofwel het is nergens zo goed als thuis. Dit begrijpen wij bij ODAzorg maar al te goed.

Als u zorg thuis nog heeft kunt u beroep doen op wijkverpleging. Dit kan tijdelijk zijn of voor langere tijd. Bijvoorbeeld als u zich niet goed meer kunt wassen, aan- en uitkleden, hulp nodig heeft bij medicatie, wondzorg, verpleegkundige handelingen en palliatieve zorg.

Indien u gebruik wilt maken van zorg thuis kunt u hiervoor een aanvraag indienen via een centraal aanvraagpunt op iedereenzorgt.nl, hierbij kunt u ook aangeven dat uw voorkeur uit gaat naar ODAzorg.

Schijndel | Wijkzorg Aanvragen Noord Oost Brabant (iedereenzorgtindewijk.nl)

Sint oedenrode | Wijkzorg Aanvragen Noord Oost Brabant (iedereenzorgtindewijk.nl)

Als ODAzorg uw zorgvraag oppakt, maakt de wijkverpleegkundige een afspraak met u voor het plannen van een verpleegkundig adviesgesprek. In dit gesprek bekijkt de wijkverpleegkundige samen met u en uw netwerk welke zorgvraag u heeft en of uw directe omgeving of mantelzorg hierin een rol kan spelen. We bekijken ook of er technologische hulpmiddelen ingezet kunnen worden, zodat u niet afhankelijk wordt van wijkzorg als u bepaalde handelingen ook zelf kunt. Denk hierbij ook aan hulpmiddelen bij het oogdruppelen of steunkousen aantrekken. Zo houdt u zelf de regie over uw leven.

Heeft u toch zorg nodig? Dan bekijkt de wijkverpleegkundige samen met u hoe deze zorg thuis georganiseerd kan worden, zodat u een veilige leefomgeving blijft behouden.

Vergoeding van zorg/begeleiding thuis:
In veel gevallen krijgt u de zorg of begeleiding thuis volledig vergoed vanuit de zorgverzekeringswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Bij een Wlz-indicatie kunt u kiezen voor een Modulair pakket thuis (Mpt). Heeft u nog geen indicatie voor zorg of begeleiding maar wel hulp nodig? Neem dan ook gerust vrijblijvend contact met ons op, we kunnen u begeleiden bij het aanvragen van een indicatie.

Lukt thuis wonen niet meer:
Wanneer thuis wonen niet meer lukt of gewenst is biedt ODAzorg de mogelijkheid tot het wonen in een woonzorgappartement. Kijk voor meer informatie bij het kopje wonen in Schijndel of Geldrop.

Wonen in Schijndel

In het kloostercomplex in hartje Schijndel (Pastoor van Erpstraat 1) beschikt ODAzorg over volledig zelfvoorzienende en zelfstandige appartementen bestemd voor mensen met een zorgvraag.

De grootte van de appartementen in Schijndel variëren van 50m2-90m2.

Neem voor appartementen in Schijndel contact op met Meierijstad Makelaardij: 073-5442100 en/of kijk op de volgende website https://demakelaarvanhier.nl

U kunt ook via onderstaande links een virtuele rondleiding van de locatie Schijndel bekijken.

https://my.matterport.com/show/?m=pkyfsnMsP24&brand=0

https://my.matterport.com/show/?m=69bCrX4FBER&brand=0

Wonen in Geldrop

Vanaf augustus 2024 is er de mogelijkheid om een appartement te huren in de voormalige Jozefkerk in Geldrop, Braakhuizen Zuid. Er worden 24 appartementen voor ouderen met een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg gerealiseerd. De zorg die geleverd wordt bestaat onder andere uit ondersteuning bij zelfzorg, medicatie en algemene dagelijkse levensverrichtingen. Tevens wordt binnen deze voorzieningen dagbesteding aangeboden. Dit om mensen te helpen meer structuur in hun leven te houden/krijgen en ter ontlasting van mantelzorgers.

De appartementen hebben een grootte tussen 45-50m2, waarvan een deel onder de huurtoeslaggrens liggen. U kunt zich nu alvast melden voor de wachtlijst. Hiervoor werken we samen met SeniorenPunt: info@seniorenpunt.nl of 040-2202202 (optie 2). Nadere informatie volgt, of is te verkrijgen via info@odazorg.nl Op verzoek sturen we een informatiebrochure toe.

Dementie

Heeft u het gevoel dat uzelf of uw naaste vergeetachtig wordt, het overzicht kwijt raakt? Is de diagnose dementie al gesteld? Dan is de juiste zorg en aandacht noodzakelijk om het dagelijks leven zo goed als mogelijk te blijven leiden. Denk hierbij aan dagelijkse persoonlijke verzorging, ondersteuning van mantelzorger en het begeleiden bij het leren omgaan met de gevolgen van dementie.

Dementie is een van de expertise gebieden van ODAzorg. Wij hebben kundig en geschoold personeel in dienst en beschikken over onze eigen casemanager dementie die u wegwijs kan maken in de zorg rondom dementie. Onze medewerkers werken volgens de Standaard Dementie en zijn aangesloten bij regionale netwerken. Hierin werken we samen met andere organisaties zodat we de best mogelijke zorg kunnen leveren.

Wanneer thuis wonen met dementie niet langer gaat beschikt ODAzorg over woonzorgcomplexen waar meer inzet van zorg gerealiseerd kan worden. In ons woonzorgcomplex bieden we ook dagbesteding aan. Zie hiervoor onder het kopje Wonen in Schijndel.

Veel diensten bij (beginnende) dementie zijn opgenomen in de basisverzekering en worden geheel of gedeeltelijk betaald door de zorgverzekeraar. Heeft u twijfels of vragen: aarzel niet contact op te nemen. We staan u graag te woord.

Medewerkers

Bij ODAzorg werken gekwalificeerde en BIG-geregistreerde professionals op hbo en mbo niveau. We werken volgens de Standaard Dementie en zijn aangesloten bij regionale netwerken. Hierin werken we samen met andere zorgorganisaties, zodat we de best mogelijke zorg kunnen leveren aan de cliënt en zijn omgeving. Er wordt veel aandacht besteed aan het behouden en uitbreiden van kennis en vaardigheden, zoals het bijwonen van congressen en het volgen van cursussen. Zo blijven we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van zorgverlening. Kleinschalig en laagdrempelig, dat is hoe we de zorgverlening organiseren. Zo zijn we goed herkenbaar en benaderbaar voor onze cliënten. Spreekt deze werkwijze je aan? Regelmatig hebben we vacatures. Deze worden gepubliceerd op de site van Brabantzorg.net Je kunt natuurlijk ook een open sollicitatie sturen naar info@odazorg.nl. We gaan graag in gesprek met je!

Contact

Heeft u vragen over onze diensten? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Dat kan via het contactformulier. Eén van onze medewerkers neemt zo snel mogelijk contact met u op. Bellen kan natuurlijk altijd via telefoonnummer: 0413 76 37 97

Email: info@odazorg.nl
Web: www.odazorg.nl

  Nieuws

  ODAzorg werkt samen met Seniorenpunt

  Afgelopen maandag hebben ODAzorg en Seniorenpunt een samenwerkingsovereenkomst getekend. Seniorenpunt bemiddelt in seniorenwoningen en goede zorg. Zij bieden één aanspreekpunt voor heldere informatie, advies op maat en persoonlijke bemiddeling voor senioren en ouderen die op zoek zijn naar een geschikte woon- en leefomgeving. Voor het woonzorgcomplex in de Jozefkerk in Geldrop (gereed einde juli 2024) […]

  Read More

  ODAzorg bestaat 5 jaar!

  In januari 2019 is ODAzorg gestart met het leveren van thuiszorg in de regio Sint-Oedenrode en Schijndel. Inmiddels zijn we 5 jaar verder en staat er een mooi team met betrokken medewerkers! Ook hebben we de beschikking over een woonzorgcentrum in het klooster in Schijndel, waar we intensief samenwerken met de congregatie van de Zusters […]

  Read More

  Verbouw Jozefkerk in volle gang!

  Er wordt hard gewerkt in de Jozefkerk, de realisatie van zelfstandige wooneenheden voor ouderen met een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg vordert gestaag! In het voorjaar van 2024 verwachten we de eerste ouderen te kunnen huisvesten. Interesse of meer informatie? Neem contact op via info@odazorg.nl […]

  Read More