Over ODAzorg

ODAzorg biedt een breed palet aan wijkverpleging in Noord-Oost Brabant en delen van Midden Brabant. Naast algemene zorg zijn we gespecialiseerd op het gebied van dementie. Dementie heeft grote gevolgen voor het dagelijkse leven. We streven ernaar dat u zo lang als mogelijk mee kunt blijven doen in een leefomgeving waar u zich prettig voelt.

Wij denken vooral in mogelijkheden die bij uw leefstijl passen. Hiermee bedoelen we dat we u als mens en persoon zien, en u helpen zo goed als mogelijk om te (leren) gaan met veranderende situaties. Vanuit onze kijk op goede zorg doen we u een aantal beloftes:

U krijgt zo veel als mogelijk met dezelfde hulpverleners te maken

We spreken een heldere taal, zodat u ons goed begrijpt

We hebben aandacht voor u en uw omgeving

We denken met u mee, maar u bepaalt

U kunt rekenen op deskundige hulp

Wij gaan uit van wat kan, denken in mogelijkheden 

Visie

ODAZorg staat voor “ouderen de aandacht”. Wij plaatsen de mens in het midden, en organiseren de zorg rondom (kwetsbare) ouderen met (psychogeriatrische) problemen. We doen dit op een manier die bijdraagt aan het vervullen van een voor de oudere en zijn/haar naasten zinvolle invulling van het leven. We zien cliënten als evenwaardige gesprekspartners: de cliënt als deskundige op het gebied van hoe deze wil leven, onze medewerker als deskundige op hoe dit ondersteund kan worden.

Meer..

Positieve gezondheid is waar we voor staan. Hiermee bedoelen we dat we de persoon zien, en hem of haar helpen zo goed mogelijk om te gaan met veranderende situaties. Uiteraard streven we ernaar om de symptomen die het gevolg zijn van een ziekte zoveel mogelijk te beperken, maar we vertrekken vanuit het idee dat het vooral gaat om het aanpassen aan de veranderende situatie met zoveel mogelijk behoud van eigen regie. Wij doen dat door proactief aan de slag te gaan met mensen die door hun aandoening het overzicht (dreigen) kwijt te raken. Vooruitdenken en plannen waar het kan, ontzorgen waar het moet. Altijd in overleg en passend bij de levensstijl van de oudere en zijn/haar omgeving, gaan we samen op zoek naar hoe we waarde kunnen behouden en toe kunnen voegen aan het leven.

Minder..

Missie

We zien ouderen als volwaardige burgers, als mensen die mee willen doen. We willen hen dan ook het gevoel geven dat ze er toe doen. Daar gaat het ons om. Zo dragen we bij aan een menswaardig bestaan en aan een samenleving waarin iedereen meetelt.

Strategie

ODAZorg wil er aan bijdragen dat kwetsbare ouderen zo lang mogelijk mee blijven doen in de samenleving. We doen dit door het aanbieden van (thuis-) zorg en het helpen bij het inrichten van leefomgevingen die dit mogelijk maken. Hierbij nemen we het verhaal en de levenswandel van de cliënt als uitgangspunt voor de zorgverlening.

Zorg met aandacht

ODAzorg biedt de volgende algemene diensten:

  • Verpleging
  • Verzorging
  • Begeleiding
  • Advies
  • Indicatiestelling

Daarnaast bieden we gespecialiseerde diensten:

Zorg bij dementie

Heeft u het gevoel dat uzelf of uw partner vergeetachtig wordt, het overzicht kwijt raakt? Is de diagnose dementie al gesteld? Dan is de juiste zorg en aandacht noodzakelijk om het dagelijkse leven zo goed als mogelijk te blijven leiden. Denk hierbij aan dagelijkse persoonlijke verzorging, ondersteuning van de mantelzorger en het begeleiden bij het leren omgaan met de gevolgen van dementie. Onze wijkverpleegkundigen/casemanagers beschikken over de benodigde kennis en kennen de weg in de gezondheidszorg. Ze helpen u bij het vinden van hulpverlening die bij uw situatie past. Veel diensten bij (beginnende) dementie zijn opgenomen in de basisverzekering en worden geheel of gedeeltelijk betaald door uw zorgverzekeraar. Heeft u twijfel of vragen: aarzel niet om contact op te nemen. Telefonisch of via het contactformulier.

Hulp aan huis

Veel mensen met dementie hebben de wens om thuis te blijven wonen, in de eigen vertrouwde omgeving. Wij bieden wijkverpleging/thuiszorg en begeleiding, denken en helpen graag mee om dat op een passende manier mogelijk te maken. We kijken samen met u naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. Onze medewerkers luisteren aandachtig naar u en uw verhaal, kijken vanuit hun deskundigheid naar wat mogelijk is en gaan het gesprek aan met u. Heeft u nog geen indicatie voor zorg en ondersteuning bijvoorbeeld in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB) of Zorg in Natura? We begeleiden u bij de aanvragen. Kwaliteit van zorg staat bovenaan, omdat u de beste zorg verdient.

Wonen met aandacht

Alle zorg nabij

Er kan een moment komen waarop het verblijven in uw huidige woning de nodige problemen met zich meebrengt. Misschien wilt u dat zelfs voor zijn en tijdig een nieuwe woning betrekken waar u nog jarenlang plezier aan kunt beleven, en waar indien nodig zorg in de nabijheid is. ODAzorg beschikt over appartementen in Tilburg en Schijndel waar u zelfstandig kunt wonen. U ontvangt hier zorg van medewerkers ODAzorg. Neem vrijblijvend contact met ons op over de mogelijkheden.

Medewerkers

Bij ODAZorg werken gekwalificeerde en BIG-geregistreerde professionals op HBO en MBO niveau. We werken volgens de Standaard Dementie en zijn aangesloten bij regionale netwerken. Hierin werken we samen met andere zorgorganisaties, zodat we de best mogelijke zorg kunnen leveren aan de cliënt en zijn omgeving. Er wordt veel aandacht besteed aan het behouden en uitbreiden van kennis en vaardigheden, zoals het bijwonen van congressen en het volgen van cursussen. Zo blijven we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van zorgverlening. Kleinschalig en laagdrempelig, dat is hoe we de zorgverlening organiseren. Zo zijn we goed herkenbaar en benaderbaar voor onze cliënten. Spreekt deze werkwijze je aan? Regelmatig hebben we vacatures. Deze worden gepubliceerd op de site van Brabantzorg.net Je kunt natuurlijk ook een open sollicitatie sturen via info@odazorg.nl. We gaan graag in gesprek met je!

Contact

Heeft u vragen over onze diensten? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Dat kan via het contactformulier. Eén van onze medewerkers neemt zsm contact met u op. Bellen kan natuurlijk altijd via telefoonnummer: 0413 76 37 97

Email: info@odazorg.nl
Web: www.odazorg.nl




Nieuws

ODAzorg blijft actief

Het coronavirus grijpt om zich heen. ODAzorg heeft de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om de thuiszorg door te kunnen laten gaan. Onze medewerkers zijn tot op heden symptoomvrij. We werken volgens de richtlijnen van het RIVM en volgen de ontwikkelingen op de voet. We informeren onze cliënten tijdig over veranderingen en maatregelen, houden nauw contact met […]

Read More

ODAzorg aanwezig bij stagemarkt Meierijstad

Op woensdag 4 maart was ODAzorg aanwezig bij “Meierijstad On Stage”. Dit nieuwe initiatief is bedoeld om leerlingen van het Elde en Fioretticollege kennis te laten maken met verschillende beroepen. Medewerkers van ODAzorg hebben leuke gesprekken gevoerd, wat voor een aantal leerlingen heeft geleid tot een mee-loop/doe-dag bij ODAzorg. Fijn dat jonge mensen geïnteresseerd zijn […]

Read More

ODAzorg gecertificeerd!

We hebben wat te vieren: ODAzorg heeft het kwaliteitscertificaat ISO 9001-2015 behaald! Deze externe en onafhankelijke toetsing is een nieuwe mijlpaal in het jonge bestaan van ODAzorg. Het afgeven van het certificaat betekent dat we onze (zorg-)processen goed op orde hebben wat de basis vormt voor kwalitatief hoogwaardige zorgverlening. Uiteraard blijven we hier constant aandacht […]

Read More