Over ODAzorg

Wanneer u of uw naaste lijdt aan dementie, dan heeft dit grote gevolgen voor het dagelijkse leven. ODAzorg biedt wijkverpleging, ondersteuning en begeleiding voor kwetsbare ouderen met (beginnende) dementie en hun naasten in Noord-Oost Brabant. We streven ernaar dat u zo lang als mogelijk mee kunt blijven doen in een leefomgeving waar u zich prettig voelt.

Wij denken vooral in mogelijkheden die bij uw leefstijl passen. Hiermee bedoelen we dat we u als mens en persoon zien, en u helpen zo goed als mogelijk om te (leren) gaan met veranderende situaties. Uiteraard streven we ernaar om de symptomen die het gevolg zijn van ziekte zoveel mogelijk te beperken, maar we vertrekken vanuit het idee dat het vooral gaat om het aanpassen aan veranderende omstandigheden met zoveel mogelijk behoud van eigen regie. Wij doen dat door proactief aan de slag te gaan met u en uw omgeving. Samen met u denken en plannen we vooruit waar het kan, en ontzorgen we waar het moet. Altijd in overleg en passend bij de levensstijl van u en uw omgeving, gaan we samen op zoek naar hoe we waarde kunnen behouden en toe kunnen voegen aan uw leven.

Visie

ODAZorg staat voor “ouderen de aandacht”. Wij plaatsen de mens in het midden, en organiseren de zorg rondom kwetsbare ouderen met psychogeriatrische problemen. We doen dit op een manier die bijdraagt aan het vervullen van een voor de oudere en zijn/haar naasten zinvolle invulling van het leven. We zien cliënten als evenwaardige gesprekspartners: de cliënt als deskundige op het gebied van hoe deze wil leven, onze medewerker als deskundige op hoe dit ondersteund kan worden.

Meer..

Positieve gezondheid is waar we voor staan. Hiermee bedoelen we dat we de persoon zien, en hem of haar helpen zo goed mogelijk om te gaan met veranderende situaties. Uiteraard streven we ernaar om de symptomen die het gevolg zijn van een ziekte zoveel mogelijk te beperken, maar we vertrekken vanuit het idee dat het vooral gaat om het aanpassen aan de veranderende situatie met zoveel mogelijk behoud van eigen regie. Wij doen dat door proactief aan de slag te gaan met mensen die door hun aandoening het overzicht (dreigen) kwijt te raken. Vooruitdenken en plannen waar het kan, ontzorgen waar het moet. Altijd in overleg en passend bij de levensstijl van de oudere en zijn/haar omgeving, gaan we samen op zoek naar hoe we waarde kunnen behouden en toe kunnen voegen aan het leven.

Minder..

Missie

We zien ouderen als volwaardige burgers, als mensen die mee willen doen. We willen hen dan ook het gevoel geven dat ze er toe doen. Daar gaat het ons om. Zo dragen we bij aan een menswaardig bestaan en aan een samenleving waarin iedereen meetelt.

Strategie

ODAZorg wil er aan bijdragen dat kwetsbare ouderen zo lang mogelijk mee blijven doen in de samenleving. We doen dit door het aanbieden van zorg en het helpen bij het inrichten van leefomgevingen die dit mogelijk maken. Hierbij nemen we het verhaal en de levenswandel van de cliënt als uitgangspunt voor de zorgverlening.

Zorg met aandacht

Vermoeden van Dementie

Heeft u het gevoel dat uzelf of uw partner vergeetachtig wordt, het overzicht kwijt raakt? Dat noemen we het “niet-pluis” gevoel. U weet dat er wat aan de hand is, maar het is lastig om dat helder te krijgen. In dit geval is hulp van een wijkverpleegkundige of casemanager een uitkomst. Onze professionals gaan met u kijken of er daadwerkelijk sprake is van dementie, of dat er andere en/of bijkomende problemen zijn. De wijkverpleegkundige/casemanager kent de weg in de gezondheidszorg en helpt u bij het vinden van de juiste vorm van hulpverlening. Veel diensten bij (beginnende) dementie zijn opgenomen in de basisverzekering en afhankelijk van uw verzekering worden de kosten geheel of gedeeltelijk betaald door uw zorgverzekeraar. Heeft u twijfel of vragen: aarzel niet om contact op te nemen. Telefonisch of via het contactformulier.

Hulp aan huis

Veel mensen met dementie hebben de wens om thuis te blijven wonen, in de eigen vertrouwde omgeving. Wij bieden wijkverpleging en begeleiding, denken en helpen graag mee om dat op een passende manier mogelijk te maken. We kijken samen met u naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. Onze medewerkers luisteren aandachtig naar u en uw verhaal, kijken vanuit hun deskundigheid naar wat mogelijk is en gaan het gesprek aan met u. Heeft u nog geen indicatie voor zorg en ondersteuning bijvoorbeeld in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB)? We begeleiden u bij de aanvragen. Kwaliteit van zorg staat bovenaan, omdat u de beste zorg verdient.

Wonen met aandacht

Alle zorg nabij

Er kan een moment komen waarop het verblijven in uw huidige woning de nodige problemen met zich meebrengt. Misschien wilt u dat zelfs voor zijn en tijdig een nieuwe woning betrekken waar u nog jarenlang plezier aan kunt beleven, en waar indien nodig zorg in de nabijheid is. ODAzorg ondersteunt u bij het vinden van een geschikte woning die voldoet aan uw wensen en behoeften. Neem vrijblijvend contact met ons op over de mogelijkheden.

Medewerkers

Bij ODAZorg werken gekwalificeerde en BIG-geregistreerde professionals op HBO en MBO niveau. We werken volgens de Standaard Dementie en zijn aangesloten bij regionale netwerken. Hierin werken we samen met andere zorgorganisaties, zodat we de best mogelijke zorg kunnen leveren aan de cliënt en zijn omgeving. Er wordt veel aandacht besteed aan het behouden en uitbreiden van kennis en vaardigheden, zoals het bijwonen van congressen en het volgen van cursussen. Zo blijven we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van zorgverlening. Kleinschalig en laagdrempelig, dat is hoe we de zorgverlening organiseren. Zo zijn we goed herkenbaar en benaderbaar voor onze cliënten. Spreekt deze werkwijze je aan? Regelmatig hebben we vacatures. Deze worden gepubliceerd op de site van Brabantzorg.net Je kunt natuurlijk ook een open sollicitatie sturen via info@odazorg.nl. We gaan graag in gesprek met je!

Contact

Heeft u vragen over onze diensten? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Dat kan via het contactformulier. Eén van onze medewerkers neemt zsm contact met u op. Bellen kan natuurlijk altijd via telefoonnummer: 0413 76 37 97

Email: info@odazorg.nl
Web: www.odazorg.nl
Nieuws

De toekomst van ouderen

ODAzorg denkt mee over de toekomst van ouderen. Tijdens een bijeenkomst op 11 maart in Utrecht nam Henk Gloudemans namens ODAzorg deel aan een bijeenkomst die door de Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo georganiseerd was. Er werd gesproken over hoe wonen en zorg er in de toekomst uit kan/moet zien, en wat dit betekent voor […]

Read More

Wijkverpleging start 1 april

Vanaf 1 april gaat ODAzorg starten met wijkverpleging/thuiszorg voor mensen met (beginnende) dementie. U kunt ook gebruik maken van deze diensten vanuit een persoonsgebonden budget (PGB). Heeft u vragen over onze dienstverlening: neem gerust contact op met onze medewerkers. Dat kan telefonisch of via het contactformulier op deze website. […]

Read More