Over ODAzorg

ODAzorg biedt een breed palet aan wijkverpleging in Noordoost-Brabant. Naast algemene zorg zijn we gespecialiseerd op het gebied van dementie. Dementie heeft grote gevolgen voor het dagelijkse leven. We streven ernaar dat u zo lang als mogelijk mee kunt blijven doen in een leefomgeving waar u zich prettig voelt. Om dit mogelijk te maken, beschikken we over een woonzorgcomplex in Schijndel, waar we zorg in nabijheid bieden.

Wij denken vooral in mogelijkheden die bij uw leefstijl passen. Hiermee bedoelen we dat we u als mens en persoon zien, en u helpen zo goed als mogelijk om te (leren) gaan met veranderende situaties. Vanuit onze kijk op goede zorg doen we u een aantal beloftes:

U krijgt zo veel als mogelijk met dezelfde hulpverleners te maken

We spreken een heldere taal, zodat u ons goed begrijpt

We hebben aandacht voor u en uw omgeving

We denken met u mee, maar u bepaalt

U kunt rekenen op deskundige hulp

Wij gaan uit van wat kan, denken in mogelijkheden 

Visie

ODAzorg staat voor “ouderen de aandacht”. Wij plaatsen de mens in het midden, en organiseren de zorg rondom (kwetsbare) ouderen met (psychogeriatrische) problemen. We doen dit op een manier die bijdraagt aan het vervullen van een voor de oudere en zijn/haar naasten zinvolle invulling van het leven. We zien cliënten als evenwaardige gesprekspartners: de cliënt als deskundige op het gebied van hoe deze wil leven, onze medewerker als deskundige op hoe dit ondersteund kan worden.

Meer..

Positieve gezondheid is waar we voor staan. Hiermee bedoelen we dat we de persoon zien en hem of haar helpen zo goed mogelijk om te gaan met veranderende situaties. Uiteraard streven we ernaar om de symptomen die het gevolg zijn van een ziekte zoveel mogelijk te beperken, maar we vertrekken vanuit het idee dat het vooral gaat om het aanpassen aan de veranderende situatie met zoveel mogelijk behoud van eigen regie. Wij doen dat door proactief aan de slag te gaan met mensen die door hun aandoening het overzicht (dreigen) kwijt te raken. Vooruitdenken en plannen waar het kan, ontzorgen waar het moet. Altijd in overleg en passend bij de levensstijl van de oudere en zijn/haar omgeving, gaan we samen op zoek naar hoe we waarde kunnen behouden en toe kunnen voegen aan het leven.

Minder..

Missie

We zien ouderen als volwaardige burgers, als mensen die mee willen doen. We willen hen dan ook het gevoel geven dat ze er toe doen. Daar gaat het ons om. Zo dragen we bij aan een menswaardig bestaan en aan een samenleving waarin iedereen meetelt.

Strategie

ODAZorg wil er aan bijdragen dat kwetsbare ouderen zo lang mogelijk mee blijven doen in de samenleving. We doen dit door het aanbieden van (thuis-) zorg en het helpen bij het inrichten van leefomgevingen die dit mogelijk maken. Hierbij nemen we het verhaal en de levenswandel van de cliënt als uitgangspunt voor de zorgverlening.

Zorg/begeleiding thuis

Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens anders, ofwel het is nergens zo goed als thuis. Dit begrijpen wij bij ODAzorg maar al te goed. De medewerkers van ODAzorg komen dan ook gewoon naar u toe wanneer u thuis wat extra hulp nodig hebt. We gaan samen met u kijken naar de mogelijkheden en luisteren naar uw wensen. ODAzorg biedt in de thuissituatie de volgende diensten:

 • Verpleging
 • Verzorging
 • Begeleiding
 • Advies
 • Indicatiestelling
 • Dagbesteding

Vergoeding van zorg/begeleiding thuis:
In veel gevallen krijgt u de zorg of begeleiding thuis volledig vergoed vanuit de zorgverzekeringswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Bij een Wlz-indicatie kunt u kiezen voor een Modulair pakket thuis (Mpt) of voor een Volledig pakket thuis (Vpt). Bij een Vpt wordt u geheel ontzorgd door ODAzorg: wij regelen naast zorg ook huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding en maaltijdvoorziening. Heeft u nog geen indicatie voor zorg of begeleiding maar wel hulp nodig? Neem dan ook gerust vrijblijvend contact met ons op, we kunnen u begeleiden bij het aanvragen van een indicatie.

Lukt thuis wonen niet meer:
Wanneer thuis wonen niet meer lukt of gewenst is biedt ODAzorg de mogelijkheid tot het wonen in een woonzorgappartement. Kijk voor meer informatie bij het kopje wonen in Schijndel of Geldrop

Wonen in Schijndel

In het kloostercomplex in hartje Schijndel beschikt ODAzorg over volledig zelfvoorzienende en zelfstandige appartementen bestemd voor mensen met een zorgvraag.

De grootte van de appartementen in Schijndel variëren van 50m2-90m2.

Neem voor appartementen in Schijndel contact op met Meierijstad Makelaardij: 073-5442100 en/of kijk op de volgende website https://demakelaarvanhier.nl

U kunt ook via onderstaande links een virtuele rondleiding van de locatie Schijndel bekijken.

https://my.matterport.com/show/?m=pkyfsnMsP24&brand=0

https://my.matterport.com/show/?m=69bCrX4FBER&brand=0

Wonen in Geldrop

Vanaf maart 2024 bieden we deze voorziening ook in de voormalige Jozefkerk in Geldrop, Braakhuizen Zuid. U moet bij deze voorzieningen dan denken aan dagelijkse ondersteuning bij zelfzorg, medicatie en algemene dagelijkse levensverrichtingen. Tevens wordt binnen deze voorzieningen dagbesteding aangeboden. Dit om mensen te helpen meer structuur in hun leven te houden/krijgen en ter ontlasting van mantelzorgers.

In Geldrop worden appartementen gerealiseerd van ongeveer 45-50m2, die allen onder de huurtoeslaggrens liggen. Nadere informatie hierover volgt, of is te verkrijgen via info@odazorg.nl

Dementie

Heeft u het gevoel dat uzelf of uw naaste vergeetachtig wordt, het overzicht kwijt raakt? Is de diagnose dementie al gesteld? Dan is de juiste zorg en aandacht noodzakelijk om het dagelijks leven zo goed als mogelijk te blijven leiden. Denk hierbij aan dagelijkse persoonlijke verzorging, ondersteuning van mantelzorger en het begeleiden bij het leren omgaan met de gevolgen van dementie.

Dementie is een van de expertise gebieden van ODAzorg. Wij hebben kundig en geschoold personeel in dienst en beschikken over onze eigen casemanager dementie die u wegwijs kan maken in de zorg rondom dementie. Onze medewerkers werken volgens de Standaard Dementie en zijn aangesloten bij regionale netwerken. Hierin werken we samen met andere organisaties zodat we de best mogelijke zorg kunnen leveren.

Wanneer thuis wonen met dementie niet langer gaat beschikt ODAzorg over woonzorgcomplexen waar meer inzet van zorg gerealiseerd kan worden. In ons woonzorgcomplex bieden we ook dagbesteding aan. Zie hiervoor onder het kopje Wonen in Schijndel.

Veel diensten bij (beginnende) dementie zijn opgenomen in de basisverzekering en worden geheel of gedeeltelijk betaald door de zorgverzekeraar. Heeft u twijfels of vragen: aarzel niet contact op te nemen. We staan u graag te woord.

Medewerkers

Bij ODAzorg werken gekwalificeerde en BIG-geregistreerde professionals op hbo en mbo niveau. We werken volgens de Standaard Dementie en zijn aangesloten bij regionale netwerken. Hierin werken we samen met andere zorgorganisaties, zodat we de best mogelijke zorg kunnen leveren aan de cliënt en zijn omgeving. Er wordt veel aandacht besteed aan het behouden en uitbreiden van kennis en vaardigheden, zoals het bijwonen van congressen en het volgen van cursussen. Zo blijven we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van zorgverlening. Kleinschalig en laagdrempelig, dat is hoe we de zorgverlening organiseren. Zo zijn we goed herkenbaar en benaderbaar voor onze cliënten. Spreekt deze werkwijze je aan? Regelmatig hebben we vacatures. Deze worden gepubliceerd op de site van Brabantzorg.net Je kunt natuurlijk ook een open sollicitatie sturen naar info@odazorg.nl. We gaan graag in gesprek met je!

Contact

Heeft u vragen over onze diensten? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Dat kan via het contactformulier. Eén van onze medewerkers neemt zo snel mogelijk contact met u op. Bellen kan natuurlijk altijd via telefoonnummer: 0413 76 37 97

Email: info@odazorg.nl
Web: www.odazorg.nl

  Nieuws

  Verbouw Jozefkerk Geldrop van start!

  Maandag 3 april was het startsein voor de verbouw van de Jozefkerk. Hier gaat ODAzorg een woonzorgvoorziening realiseren voor ouderen met een zorgvraag vanuit de Wet Langdurige Zorg. In de voorziening is ook dagbesteding en inloop aanwezig, zowel voor de bewoners van het complex als buurt/wijkgenoten en inwoners van Geldrop. Samen met de andere aanbieders […]

  Read More

  Veiligheidsincident digitaal dossier

  Wij zijn door onze leverancier ONS-Nedap geïnformeerd over een beveiligingsincident bij het cliëntenportaal Caren zorgt. Uit een lijst die Nedap ons heeft overhandigd, blijkt dat het hierbij gegevens uit dossiers van 10 cliënten van ODAzorg betreft. Omdat de privacy van cliëntgegevens in het geding is, wat wij zeer betreuren, vinden wij het van het grootste […]

  Read More

  ODAzorg en Meierijstad Makelaardij

  Sinds september 2022 werkt ODAzorg samen met Meierijstad Makelaardij. Zo bereiken we een groter publiek en geven we meer mensen de gelegenheid om kennis te maken met onze woonzorgvoorziening aan de Pastoor van Erpstraat in Schijndel. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de makelaar via 073-5442100 of via de website demakelaarvanhier.nl […]

  Read More