ODAzorg denkt mee over de toekomst van ouderen. Tijdens een bijeenkomst op 11 maart in Utrecht nam Henk Gloudemans namens ODAzorg deel aan een bijeenkomst die door de Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo georganiseerd was. Er werd gesproken over hoe wonen en zorg er in de toekomst uit kan/moet zien, en wat dit betekent voor de samenleving. Vanuit deze bijeenkomst worden een aantal lijnen uitgezet, waarbij onderzoekers, zorgverleners, ouderenorganisaties en overige belanghebbenden, met elkaar gaan samenwerken om er voor te zorgen dat we goed op de toekomst zijn voorbereid. Uiteraard zal ODAzorg hier actief aan deelnemen.