Dagbesteding start per 18 mei!

Op dinsdag 18 mei start ODAzorg in samenwerking met Zorgboerderij Dommelhoeve met dagbestedingsactiviteiten binnen de woonzorgvoorziening in het kloostercomplex in Schijndel! Onder de naam “Dagbesteding Kloosterhof” worden passende activiteiten aangeboden aan kwetsbare ouderen. Mensen kunnen vanuit een WMO of WLZ beschikking deelnemen aan dagbesteding. De capaciteit van de dagbesteding wordt uitgebreid naarmate er vraag is. Voor meer informatie: neem contact op via info@odazorg.nl